Star of Venus Hematite Ring - V by Kiki Star of Venus Hematite Ring - V by Kiki DU__2338.jpg

Star of Venus Hematite Ring - V by Kiki

295.00
Star of Venus Quartz Ring - V by Kiki Star of Venus Quartz Ring - V by Kiki DU__2349.jpg

Star of Venus Quartz Ring - V by Kiki

295.00
Star of Venus Jade Ring - V by Kiki Star of Venus Jade Ring - V by Kiki DU__2343.jpg

Star of Venus Jade Ring - V by Kiki

295.00
Star of Venus Rose Jade Ring - V by Kiki Star of Venus Rose Jade Ring - V by Kiki DU__2326.jpg

Star of Venus Rose Jade Ring - V by Kiki

295.00
Star of Venus Mini Ring w/ Zirconia - Yellow Gold - V by Kiki

Star of Venus Mini Ring w/ Zirconia - Yellow Gold - V by Kiki

115.00
Star of Venus Mini Ring - Yellow Gold - V by Kiki

Star of Venus Mini Ring - Yellow Gold - V by Kiki

115.00
Star of Venus Mini Ring w/ Zirconia - White Rhodium - V by Kiki

Star of Venus Mini Ring w/ Zirconia - White Rhodium - V by Kiki

135.00
Star of Venus Mini Ring - White Rhodium - V by Kiki

Star of Venus Mini Ring - White Rhodium - V by Kiki

115.00
Star of Venus Onix Ring - V by Kiki _MG_5642.JPG

Star of Venus Onix Ring - V by Kiki

295.00